membran

Tag

Bu sayımızda ise İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEMTEK)’nin on yılı kaleme alınmıştır. Merkezde geçen on yıllık süreçte elde edilen tüm başarılar, ülkemize ve dünyaya kazandırılan tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgilere değinilmiştir. Dile kolay on yıl. Daha dün MEMTEK inşaatı için uğraştığımızgünleri ve cihazların yerleştirilmesini hatırlıyorum....
Read More
10 yaşını tamamlamış olan MEMTEK tüm hızla Ar-Ge çalışmalarına devam ederken her zaman yapmayı hedeflediği gibi bilimde güncel konuları takip etmeye devam ediyor. 2020 yılının Mart ayından beri ülkemizin de bilfiil içinde olduğu zorlu pademi koşulları tüm dünyayı beklenmedik şekilde yakalamış ve hayatlarımızı pek çok yönüyle belki de kalıcı biçimde etkilemiştir. Çok sayıda vakanın gözlendiği,...
Read More