İsmail Koyuncu

Prof. Dr.

– Doktora, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

More Detail

Vahid Vatanpour

Prof. Dr.

– Doktora, Razi University, İran, Uygulamalı Kimya

– Yüksek Lisans, Tabriz University, İran, Uygulamalı Kimya

– Lisans, Tabriz University, İran, Uygulamalı Kimya

More Detail

Türker Türken

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi

More Detail

Bihter Zeytuncu Gökoğlu

Doç. Dr.

– Doktora, Kimya, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Organik Kimya, Marmara Üniversitesi

– Lisans, Kimya Bölümü, Marmara Üniversitesi

More Detail

Börte Köse Mutlu

Doç. Dr.

– Bütünleşik Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Recep Kaya

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi

More Detail

Ayşe Yüksekdağ

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, Gebze Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Bahar Yavuztürk Gül

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Biyoteknolojisi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Biyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi

– Lisans, Biyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi

More Detail

Mehmet Emin Paşaoğlu

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi

More Detail

Gülmire İlyasoğlu

Postdoc Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Bahriye Eryıldız

Öğretim Görevlisi

– Doktora, Çevre Biyoteknolojisi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

More Detail

Ayşegül Derya Altınay

Öğretim Görevlisi Dr.

– Doktora, Çevre Mühendisliği, Gebze Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, Gebze Teknik Üniversitesi

– Lisans, Kimya Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

More Detail

Başak Keskin

Öğretim Görevlisi

– Doktora, Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi

More Detail

Sevde Korkut

Öğretim Görevlisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği & Kimya Mühendisliği (ÇAP), İstanbul Üniversitesi

More Detail

Enise Pekgenç

Araştırma Görevlisi

– Doktora, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Muhammed Furkan Aras

Araştırma Görevlisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

More Detail

Tuğçe Akça

Araştırma Görevlisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Gizem Tuncay

Doktora Öğrencisi

– Doktora, Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Merve Yılmaz

Doktora Öğrencisi

– Doktora, Çevre Biyoteknolojisi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimi ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Oğuz Orhun Teber

Doktora Öğrencisi

– Doktora, Nanoteknoloji ve Nanobilim, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve Nanobilim, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Kimya Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi

More Detail

Seyedali Naziri Mehrabani

Doktora Öğrencisi

– Doktora, Nanoteknoloji ve Nanobilim, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve Nanobilim, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Tabriz University, İran, Malzeme Mühendisliği

More Detail

Sümeyye Yaşar

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Elif Ceren Esen

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Duygu Osman

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

– Lisans Derecesi, Çevre Mühendisliği, Erciyes Üniversitesi

More Detail

Berk Esenli

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Hamza Bakar

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

More Detail

Rabia Ardıç

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi

More Detail

Semanur Korkusuz

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail